Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Nova Nha Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Nova Nha Trang

Tiếng Anh:

NOVA NHA TRANG REAL ESTATE INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dau Tu Phat Trien Bat Dong San Nova Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201948465
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Nguyễn Tất Thành, thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Điền Việt Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Nova Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Nova Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201948465

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Nova Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Nova Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Nova Nha Trang?

✓ Trả lời: Đường Nguyễn Tất Thành, thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Nova Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Điền Việt Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Nova Nha Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]