Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Tín Land

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Tín Land

Cong Ty TNHH Dau Tu Bat Dong San Tin Land
Mã Số Thuế: 4201922509
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 131/28 Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Gõn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Tín Land

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Tín Land?

✓ Trả lời: 4201922509

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Tín Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Tín Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Tín Land?

✓ Trả lời: 131/28 Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Tín Land là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Gõn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Tín Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]