Công Ty TNHH Đánh Bắt Chế Biến Thủy Sản Hoàng Sa

[ad_1]

Công Ty TNHH Đánh Bắt Chế Biến Thủy Sản Hoàng Sa

Tiếng Anh:

HOANG SA SEAFOODS CO.,LTD

Cong Ty TNHH Danh Bat Che Bien Thuy San Hoang Sa
Mã Số Thuế: 4200688990
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 50 , Quốc lộ 1A – Xã Vĩnh Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Đặng Quang Vinh Lê Thị Thanh Thuỳ
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đánh Bắt Chế Biến Thủy Sản Hoàng Sa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đánh Bắt Chế Biến Thủy Sản Hoàng Sa?

✓ Trả lời: 4200688990

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đánh Bắt Chế Biến Thủy Sản Hoàng Sa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đánh Bắt Chế Biến Thủy Sản Hoàng Sa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đánh Bắt Chế Biến Thủy Sản Hoàng Sa?

✓ Trả lời: Lô 50 , Quốc lộ 1A – Xã Vĩnh Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Đánh Bắt Chế Biến Thủy Sản Hoàng Sa là ai?

✓ Trả lời: Đặng Quang Vinh Lê Thị Thanh Thuỳ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đánh Bắt Chế Biến Thủy Sản Hoàng Sa?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]