Công ty TNHH Dải Ngân Hà

[ad_1]

Công ty TNHH Dải Ngân Hà

Cong ty TNHH Dai Ngan Ha
Mã Số Thuế: 4201100280
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 83 Yersin, phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-08-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Cao Tấn Thuyền Cao Tấn Thuyền
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dải Ngân Hà

Mã số thuế của Công ty TNHH Dải Ngân Hà?

✓ Trả lời: 4201100280

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dải Ngân Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dải Ngân Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dải Ngân Hà?

✓ Trả lời: 83 Yersin, phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dải Ngân Hà là ai?

✓ Trả lời: Cao Tấn Thuyền Cao Tấn Thuyền

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dải Ngân Hà?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]