Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Tín Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Tín Phát

Tiếng Anh:

Tin Phat Tax Agency Limited Company

Cong Ty TNHH Dai Ly Thue Tin Phat
Mã Số Thuế: 4201917788
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Hòa Do 2, Phường Cam Phúc Bắc, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhạn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Tín Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Tín Phát?

✓ Trả lời: 4201917788

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Tín Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Tín Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Tín Phát?

✓ Trả lời: Hòa Do 2, Phường Cam Phúc Bắc, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Tín Phát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Nhạn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Tín Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]