Công ty TNHH Đại Long

[ad_1]

Công ty TNHH Đại Long

Cong ty TNHH Dai Long
Mã Số Thuế: 4200773011
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: thôn Phước Thượng, Phước Đồng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-08-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-09-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Lê Hùng Nghĩa Lê Hùng Nghĩa
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Đại Long

Mã số thuế của Công ty TNHH Đại Long?

✓ Trả lời: 4200773011

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Đại Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Đại Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Đại Long?

✓ Trả lời: thôn Phước Thượng, Phước Đồng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Đại Long là ai?

✓ Trả lời: Lê Hùng Nghĩa Lê Hùng Nghĩa

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Đại Long?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]