Công Ty TNHH Đại Bình Dương

[ad_1]

Công Ty TNHH Đại Bình Dương

Cong Ty TNHH Dai Binh Duong
Mã Số Thuế: 4201006626
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Mũi Cầu Hin, thôn Cầu Hin – Xã Cam Hải Đông – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Na Lê Thị Na
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đại Bình Dương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đại Bình Dương?

✓ Trả lời: 4201006626

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đại Bình Dương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đại Bình Dương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đại Bình Dương?

✓ Trả lời: Mũi Cầu Hin, thôn Cầu Hin – Xã Cam Hải Đông – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Đại Bình Dương là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Na Lê Thị Na

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đại Bình Dương?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]