Công ty TNHH đá DTC

[ad_1]

Công ty TNHH đá DTC

Tiếng Anh:

Stone DTC Co., Ltd

Cong ty TNHH da DTC
Mã Số Thuế: 4200691111
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 22 Tổ 13, Phương Mai, Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-06-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-06-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Trần Hoàng Hy Đạt Trần Hoàng Hy Đạt
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH đá DTC

Mã số thuế của Công ty TNHH đá DTC?

✓ Trả lời: 4200691111

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH đá DTC?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH đá DTC chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH đá DTC?

✓ Trả lời: 22 Tổ 13, Phương Mai, Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH đá DTC là ai?

✓ Trả lời: Trần Hoàng Hy Đạt Trần Hoàng Hy Đạt

Ngành nghề chính của Công ty TNHH đá DTC?

✓ Trả lời: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

[ad_2]