Công Ty TNHH Cửu Long Real

[ad_1]

Công Ty TNHH Cửu Long Real

Cong Ty TNHH Cuu Long Real
Mã Số Thuế: 4201921826
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Cửu Long, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Nghĩa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cửu Long Real

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cửu Long Real?

✓ Trả lời: 4201921826

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cửu Long Real?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cửu Long Real chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cửu Long Real?

✓ Trả lời: 01 Cửu Long, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Cửu Long Real là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đại Nghĩa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cửu Long Real?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]