Công Ty TNHH Công Nghiệp Truyền Thông Hải Âu

[ad_1]

Công Ty TNHH Công Nghiệp Truyền Thông Hải Âu

Cong Ty TNHH Cong Nghiep Truyen Thong Hai Au
Mã Số Thuế: 4201926020
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 138/30 Tô Hiệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 31-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Khanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Công Nghiệp Truyền Thông Hải Âu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghiệp Truyền Thông Hải Âu?

✓ Trả lời: 4201926020

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Công Nghiệp Truyền Thông Hải Âu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Công Nghiệp Truyền Thông Hải Âu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Công Nghiệp Truyền Thông Hải Âu?

✓ Trả lời: 138/30 Tô Hiệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Công Nghiệp Truyền Thông Hải Âu là ai?

✓ Trả lời: Trần Ngọc Khanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Công Nghiệp Truyền Thông Hải Âu?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]