Công Ty TNHH Công Nghệ Số Biv Marketing

[ad_1]

Công Ty TNHH Công Nghệ Số Biv Marketing

Cong Ty TNHH Cong Nghe So Biv Marketing
Mã Số Thuế: 4201948627
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 916 Đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: LÊ VĂN BÌNH
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Công Nghệ Số Biv Marketing

Mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Số Biv Marketing?

✓ Trả lời: 4201948627

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Công Nghệ Số Biv Marketing?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Công Nghệ Số Biv Marketing chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Công Nghệ Số Biv Marketing?

✓ Trả lời: 916 Đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Công Nghệ Số Biv Marketing là ai?

✓ Trả lời: LÊ VĂN BÌNH

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Công Nghệ Số Biv Marketing?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]