Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Thiên Phong

[ad_1]

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Thiên Phong

Tiếng Anh:

TP BIOTECH

Cong Ty TNHH Cong Nghe Sinh Hoc Thien Phong
Mã Số Thuế: 4200713566
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 509 thôn Thanh Minh 2 – Xã Diên Lạc – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-09-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-09-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thanh Phong
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Thiên Phong

Mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Thiên Phong?

✓ Trả lời: 4200713566

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Thiên Phong?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Thiên Phong chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Thiên Phong?

✓ Trả lời: 509 thôn Thanh Minh 2 – Xã Diên Lạc – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Thiên Phong là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thanh Phong

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Thiên Phong?

✓ Trả lời: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

[ad_2]