Công ty TNHH cơ khí, xây dựng và thương mại Hùng Sơn

[ad_1]

Công ty TNHH cơ khí, xây dựng và thương mại Hùng Sơn

Cong ty TNHH co khi, xay dung va thuong mai Hung Son
Mã Số Thuế: 4200869482
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 296 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lý Thị Mỹ Hòa Lý Thị Mỹ Hòa
Ngành nghề chính: Sản xuất sắt, thép, gang

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH cơ khí, xây dựng và thương mại Hùng Sơn

Mã số thuế của Công ty TNHH cơ khí, xây dựng và thương mại Hùng Sơn?

✓ Trả lời: 4200869482

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH cơ khí, xây dựng và thương mại Hùng Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH cơ khí, xây dựng và thương mại Hùng Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH cơ khí, xây dựng và thương mại Hùng Sơn?

✓ Trả lời: 296 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH cơ khí, xây dựng và thương mại Hùng Sơn là ai?

✓ Trả lời: Lý Thị Mỹ Hòa Lý Thị Mỹ Hòa

Ngành nghề chính của Công ty TNHH cơ khí, xây dựng và thương mại Hùng Sơn?

✓ Trả lời: Sản xuất sắt, thép, gang

[ad_2]