Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà

[ad_1]

Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà

Cong ty TNHH Co khi Hoang Ha
Mã Số Thuế: 4201110426
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 16B Hồng Lĩnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Thị Thanh Hải
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà

Mã số thuế của Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà?

✓ Trả lời: 4201110426

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà?

✓ Trả lời: 16B Hồng Lĩnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Thị Thanh Hải

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]