Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tâm Gia

[ad_1]

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tâm Gia

Cong Ty TNHH Co Dien Lanh Tam Gia
Mã Số Thuế: 4201923333
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Gia Nhật
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tâm Gia

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tâm Gia?

✓ Trả lời: 4201923333

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tâm Gia?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tâm Gia chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tâm Gia?

✓ Trả lời: Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tâm Gia là ai?

✓ Trả lời: Lê Hoàng Gia Nhật

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tâm Gia?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

[ad_2]