Công Ty TNHH Cherry Blossoom

[ad_1]

Công Ty TNHH Cherry Blossoom

Cong Ty TNHH Cherry Blossoom
Mã Số Thuế: 4201948641
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 118/9 Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: TRẦN THIỆN SỸ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cherry Blossoom

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cherry Blossoom?

✓ Trả lời: 4201948641

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cherry Blossoom?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cherry Blossoom chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cherry Blossoom?

✓ Trả lời: 118/9 Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Cherry Blossoom là ai?

✓ Trả lời: TRẦN THIỆN SỸ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cherry Blossoom?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]