Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Hoa Cúc

[ad_1]

Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Hoa Cúc

Cong ty TNHH Che bien Nuoc mam Hoa Cuc
Mã Số Thuế: 4200730593
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 03 Nguyễn Hoành, Vĩnh Trường – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-01-2008
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Mai Văn Hoa Mai Trần Quốc Vinh
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Hoa Cúc

Mã số thuế của Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Hoa Cúc?

✓ Trả lời: 4200730593

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Hoa Cúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Hoa Cúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Hoa Cúc?

✓ Trả lời: 03 Nguyễn Hoành, Vĩnh Trường – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Hoa Cúc là ai?

✓ Trả lời: Mai Văn Hoa Mai Trần Quốc Vinh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Hoa Cúc?

✓ Trả lời: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

[ad_2]