Công Ty TNHH Chan Chan Beauty Group

[ad_1]

Công Ty TNHH Chan Chan Beauty Group

Tiếng Anh:

CHAN CHAN BEAUTY GROUP COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Chan Chan Beauty Group
Mã Số Thuế: 4201958784
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 12 Lê Thánh Tôn, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 23-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Khánh Trang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Chan Chan Beauty Group

Mã số thuế của Công Ty TNHH Chan Chan Beauty Group?

✓ Trả lời: 4201958784

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Chan Chan Beauty Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Chan Chan Beauty Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Chan Chan Beauty Group?

✓ Trả lời: 12 Lê Thánh Tôn, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Chan Chan Beauty Group là ai?

✓ Trả lời: Phạm Ngọc Khánh Trang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Chan Chan Beauty Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]