Công ty TNHH BTC

[ad_1]

Công ty TNHH BTC

Cong ty TNHH BTC
Mã Số Thuế: 4201115086
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 33-33B Lê Hồng Phong – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 21-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-12-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Võ Ngọc Bảo Võ Ngọc Bảo
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH BTC

Mã số thuế của Công ty TNHH BTC?

✓ Trả lời: 4201115086

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH BTC?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH BTC chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH BTC?

✓ Trả lời: 33-33B Lê Hồng Phong – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH BTC là ai?

✓ Trả lời: Võ Ngọc Bảo Võ Ngọc Bảo

Ngành nghề chính của Công ty TNHH BTC?

✓ Trả lời: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]