Công ty TNHH Bờ Biển Vàng (nộp hộ nhà thầu)

[ad_1]

Công ty TNHH Bờ Biển Vàng (nộp hộ nhà thầu)

Cong ty TNHH Bo Bien Vang (nop ho nha thau)
Mã Số Thuế: 4201392957
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 7 Yết Kiêu – Phường Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: RON ARMON
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Bờ Biển Vàng (nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế của Công ty TNHH Bờ Biển Vàng (nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: 4201392957

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Bờ Biển Vàng (nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Bờ Biển Vàng (nộp hộ nhà thầu) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Bờ Biển Vàng (nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Số 7 Yết Kiêu – Phường Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Bờ Biển Vàng (nộp hộ nhà thầu) là ai?

✓ Trả lời: RON ARMON

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Bờ Biển Vàng (nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Hoạt động tư vấn quản lý

[ad_2]