Công Ty TNHH Bình Minh Nha Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Bình Minh Nha Trang

Tiếng Anh:

DAWN CO.,LTD

Cong Ty TNHH Binh Minh Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201396126
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 98B/2 Trần Phú – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-12-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Huy Nguyễn Khánh Huy
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bình Minh Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bình Minh Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201396126

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bình Minh Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bình Minh Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bình Minh Nha Trang?

✓ Trả lời: 98B/2 Trần Phú – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Bình Minh Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Khánh Huy Nguyễn Khánh Huy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bình Minh Nha Trang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]