Công ty TNHH Biển Thành

[ad_1]

Công ty TNHH Biển Thành

Cong ty TNHH Bien Thanh
Mã Số Thuế: 4200772145
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 538 Lê Hồng Phong, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-09-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-09-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Hà Thanh Hà Thanh
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Biển Thành

Mã số thuế của Công ty TNHH Biển Thành?

✓ Trả lời: 4200772145

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Biển Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Biển Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Biển Thành?

✓ Trả lời: 538 Lê Hồng Phong, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Biển Thành là ai?

✓ Trả lời: Hà Thanh Hà Thanh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Biển Thành?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]