Công Ty TNHH Bảo Phúc An Khánh Hòa

[ad_1]

Công Ty TNHH Bảo Phúc An Khánh Hòa

Cong Ty TNHH Bao Phuc An Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4201960783
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 36 Cửu Long, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Bùi Trí Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bảo Phúc An Khánh Hòa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bảo Phúc An Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4201960783

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bảo Phúc An Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bảo Phúc An Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bảo Phúc An Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 36 Cửu Long, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Bảo Phúc An Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Bùi Trí Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bảo Phúc An Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]