Công Ty TNHH Ba Đỉnh – Vạn Ninh

[ad_1]

Công Ty TNHH Ba Đỉnh – Vạn Ninh

Cong Ty TNHH Ba Dinh – Van Ninh
Mã Số Thuế: 4201917594
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Tân Phú, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đỉnh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ba Đỉnh – Vạn Ninh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ba Đỉnh – Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 4201917594

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ba Đỉnh – Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ba Đỉnh – Vạn Ninh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ba Đỉnh – Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Thôn Tân Phú, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Ba Đỉnh – Vạn Ninh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Đỉnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ba Đỉnh – Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]