Công Ty TNHH Aventa

[ad_1]

Công Ty TNHH Aventa

Tiếng Anh:

AVENTA CO.,LTD

Cong Ty TNHH Aventa
Mã Số Thuế: 4201449963
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 34/4 Nguyễn Duy Hiệu – Phường Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-09-2015
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Văn Toàn
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Aventa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Aventa?

✓ Trả lời: 4201449963

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Aventa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Aventa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Aventa?

✓ Trả lời: 34/4 Nguyễn Duy Hiệu – Phường Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Aventa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Văn Toàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Aventa?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]