Công ty TNHH ASCD

[ad_1]

Công ty TNHH ASCD

Cong ty TNHH ASCD
Mã Số Thuế: 4200665785
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 7/5 Cầu Bình Tân, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-05-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 25
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang Nguyễn Văn Giang
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH ASCD

Mã số thuế của Công ty TNHH ASCD?

✓ Trả lời: 4200665785

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH ASCD?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH ASCD chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH ASCD?

✓ Trả lời: 7/5 Cầu Bình Tân, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH ASCD là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Giang Nguyễn Văn Giang

Ngành nghề chính của Công ty TNHH ASCD?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]