Công ty TNHH An King

[ad_1]

Công ty TNHH An King

Cong ty TNHH An King
Mã Số Thuế: 4200749107
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 51KA đường 2/4 Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đạo Nguyễn Ngọc Đạo
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH An King

Mã số thuế của Công ty TNHH An King?

✓ Trả lời: 4200749107

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH An King?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH An King chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH An King?

✓ Trả lời: 51KA đường 2/4 Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH An King là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Đạo Nguyễn Ngọc Đạo

Ngành nghề chính của Công ty TNHH An King?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

[ad_2]