Công Ty TNHH A37 Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH A37 Việt Nam

Tiếng Anh:

A37 VIETNAM COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH A37 Viet Nam
Mã Số Thuế: 4201960173
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 37 Phong Châu, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thuận
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH A37 Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH A37 Việt Nam?

✓ Trả lời: 4201960173

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH A37 Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH A37 Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH A37 Việt Nam?

✓ Trả lời: 37 Phong Châu, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH A37 Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Công Thuận

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH A37 Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]