Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

[ad_1]

Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Cong ty lien doanh TNHH kho xang dau ngoai quan Van Phong
Mã Số Thuế: 4200680293
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 38-40 Thống Nhất – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quế
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Mã số thuế của Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong?

✓ Trả lời: 4200680293

Số điện thoại liên hệ Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong?

✓ Trả lời: 38-40 Thống Nhất – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Quế

Ngành nghề chính của Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]