Công ty CP Việt Hùng Nha Trang

[ad_1]

Công ty CP Việt Hùng Nha Trang

Cong ty CP Viet Hung Nha Trang
Mã Số Thuế: 4200750543
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 48 Biệt Thự, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Toàn Bùi Thị Việt Hà
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Việt Hùng Nha Trang

Mã số thuế của Công ty CP Việt Hùng Nha Trang?

✓ Trả lời: 4200750543

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Việt Hùng Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Việt Hùng Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Việt Hùng Nha Trang?

✓ Trả lời: 48 Biệt Thự, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Việt Hùng Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Toàn Bùi Thị Việt Hà

Ngành nghề chính của Công ty CP Việt Hùng Nha Trang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]