Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Đất Việt

[ad_1]

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Đất Việt

Cong ty CP Tu van Xay dung va Dau tu Dat Viet
Mã Số Thuế: 4200743031
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lầu 3, số 27 Khu nhà liên kế Bắc Viĩnh Hải – Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Cao Văn Xuân Cao Văn Xuân
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Đất Việt

Mã số thuế của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Đất Việt?

✓ Trả lời: 4200743031

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Đất Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Đất Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Đất Việt?

✓ Trả lời: Lầu 3, số 27 Khu nhà liên kế Bắc Viĩnh Hải – Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Đất Việt là ai?

✓ Trả lời: Cao Văn Xuân Cao Văn Xuân

Ngành nghề chính của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Đất Việt?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]