Công Ty CP Tư Vấn Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Lvp

[ad_1]

Công Ty CP Tư Vấn Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Lvp

Tiếng Anh:

Lvp Consulting And Human Resource Development Jsc

Cong Ty CP Tu Van Va Phat Trien Nguon Nhan Luc Lvp
Mã Số Thuế: 4201925080
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 23-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Đặng Châu Văn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty CP Tư Vấn Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Lvp

Mã số thuế của Công Ty CP Tư Vấn Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Lvp?

✓ Trả lời: 4201925080

Số điện thoại liên hệ Công Ty CP Tư Vấn Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Lvp?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty CP Tư Vấn Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Lvp chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty CP Tư Vấn Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Lvp?

✓ Trả lời: Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty CP Tư Vấn Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Lvp là ai?

✓ Trả lời: Đặng Châu Văn

Ngành nghề chính của Công Ty CP Tư Vấn Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Lvp?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]