Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 3D Khánh Hòa

[ad_1]

Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 3D Khánh Hòa

Cong ty CP Tu van Thiet ke va Xay dung 3D Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4201006601
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 15A Trần Khánh Dư, Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-05-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Dũng Nguyễn Việt Dũng
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 3D Khánh Hòa

Mã số thuế của Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 3D Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4201006601

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 3D Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 3D Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 3D Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 15A Trần Khánh Dư, Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 3D Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Việt Dũng Nguyễn Việt Dũng

Ngành nghề chính của Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 3D Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]