Công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế 2

[ad_1]

Công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế 2

Cong ty CP Thuong mai va Du lich Quoc te 2
Mã Số Thuế: 4201118369
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 230 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thùy Nguyễn Xuân Thùy
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế 2

Mã số thuế của Công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế 2?

✓ Trả lời: 4201118369

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế 2?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế 2 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế 2?

✓ Trả lời: 230 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế 2 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Thùy Nguyễn Xuân Thùy

Ngành nghề chính của Công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế 2?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]