Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Du lịch Trung Nghĩa

[ad_1]

Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Du lịch Trung Nghĩa

Cong ty CP San xuat – Thuong mai – Du lich Trung Nghia
Mã Số Thuế: 4201017794
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 07-09 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 21-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Du lịch Trung Nghĩa

Mã số thuế của Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Du lịch Trung Nghĩa?

✓ Trả lời: 4201017794

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Du lịch Trung Nghĩa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Du lịch Trung Nghĩa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Du lịch Trung Nghĩa?

✓ Trả lời: 07-09 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Du lịch Trung Nghĩa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung

Ngành nghề chính của Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Du lịch Trung Nghĩa?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]