Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tân Việt Thành

[ad_1]

Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tân Việt Thành

Cong ty CP San xuat – Thuong mai – Dich vu Tan Viet Thanh
Mã Số Thuế: 4200750938
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Dã Tượng, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trương Triều Anh Trương Triều Anh
Ngành nghề chính: Sản xuất đồ uống không cồn

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tân Việt Thành

Mã số thuế của Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tân Việt Thành?

✓ Trả lời: 4200750938

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tân Việt Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tân Việt Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tân Việt Thành?

✓ Trả lời: 01 Dã Tượng, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tân Việt Thành là ai?

✓ Trả lời: Trương Triều Anh Trương Triều Anh

Ngành nghề chính của Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tân Việt Thành?

✓ Trả lời: Sản xuất đồ uống không cồn

[ad_2]