Công ty CP Phát Vĩnh Tường

[ad_1]

Công ty CP Phát Vĩnh Tường

Cong ty CP Phat Vinh Tuong
Mã Số Thuế: 4201120907
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 64 Vân Đồn – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biêm Nguyễn Văn Biêm
Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Phát Vĩnh Tường

Mã số thuế của Công ty CP Phát Vĩnh Tường?

✓ Trả lời: 4201120907

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Phát Vĩnh Tường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Phát Vĩnh Tường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Phát Vĩnh Tường?

✓ Trả lời: 64 Vân Đồn – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Phát Vĩnh Tường là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Biêm Nguyễn Văn Biêm

Ngành nghề chính của Công ty CP Phát Vĩnh Tường?

✓ Trả lời: Trồng cây hàng năm khác

[ad_2]