Công ty CP Du lịch và Thương mại Thiên Phúc

[ad_1]

Công ty CP Du lịch và Thương mại Thiên Phúc

Cong ty CP Du lich va Thuong mai Thien Phuc
Mã Số Thuế: 4200742038
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 59A Lê Thành Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Thủy Hoàng Thị Thanh Thủy
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Du lịch và Thương mại Thiên Phúc

Mã số thuế của Công ty CP Du lịch và Thương mại Thiên Phúc?

✓ Trả lời: 4200742038

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Du lịch và Thương mại Thiên Phúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Du lịch và Thương mại Thiên Phúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Du lịch và Thương mại Thiên Phúc?

✓ Trả lời: 59A Lê Thành Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Du lịch và Thương mại Thiên Phúc là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Thị Thanh Thủy Hoàng Thị Thanh Thủy

Ngành nghề chính của Công ty CP Du lịch và Thương mại Thiên Phúc?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]