Công ty CP Du lịch Hồng Hải (nộp hộ thuế nhà thầu)

[ad_1]

Công ty CP Du lịch Hồng Hải (nộp hộ thuế nhà thầu)

Cong ty CP Du lich Hong Hai (nop ho thue nha thau)
Mã Số Thuế: 4200770518
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Văn Đăng, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Du lịch Hồng Hải (nộp hộ thuế nhà thầu)

Mã số thuế của Công ty CP Du lịch Hồng Hải (nộp hộ thuế nhà thầu)?

✓ Trả lời: 4200770518

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Du lịch Hồng Hải (nộp hộ thuế nhà thầu)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Du lịch Hồng Hải (nộp hộ thuế nhà thầu) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Du lịch Hồng Hải (nộp hộ thuế nhà thầu)?

✓ Trả lời: Văn Đăng, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Du lịch Hồng Hải (nộp hộ thuế nhà thầu) là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Công ty CP Du lịch Hồng Hải (nộp hộ thuế nhà thầu)?

✓ Trả lời: Hoạt động tư vấn quản lý

[ad_2]