Công ty Cp Dịch vụ – Xây dựng – Du lịch Phú Khang

[ad_1]

Công ty Cp Dịch vụ – Xây dựng – Du lịch Phú Khang

Cong ty Cp Dich vu – Xay dung – Du lich Phu Khang
Mã Số Thuế: 4200753791
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 114b tổ 45 Sơn Thủy, Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-08-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Hoàng Cẩm Thy Hoàng Cẩm Thy
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty Cp Dịch vụ – Xây dựng – Du lịch Phú Khang

Mã số thuế của Công ty Cp Dịch vụ – Xây dựng – Du lịch Phú Khang?

✓ Trả lời: 4200753791

Số điện thoại liên hệ Công ty Cp Dịch vụ – Xây dựng – Du lịch Phú Khang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty Cp Dịch vụ – Xây dựng – Du lịch Phú Khang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty Cp Dịch vụ – Xây dựng – Du lịch Phú Khang?

✓ Trả lời: 114b tổ 45 Sơn Thủy, Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty Cp Dịch vụ – Xây dựng – Du lịch Phú Khang là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Cẩm Thy Hoàng Cẩm Thy

Ngành nghề chính của Công ty Cp Dịch vụ – Xây dựng – Du lịch Phú Khang?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]