Công ty CP Bệnh viện Yersin

[ad_1]

Công ty CP Bệnh viện Yersin

Cong ty CP Benh vien Yersin
Mã Số Thuế: 4200856236
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 777 Lê Hồng Phong, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Phan Anh Tuấn Phan anh Tuấn
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Bệnh viện Yersin

Mã số thuế của Công ty CP Bệnh viện Yersin?

✓ Trả lời: 4200856236

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Bệnh viện Yersin?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Bệnh viện Yersin chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Bệnh viện Yersin?

✓ Trả lời: 777 Lê Hồng Phong, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Bệnh viện Yersin là ai?

✓ Trả lời: Phan Anh Tuấn Phan anh Tuấn

Ngành nghề chính của Công ty CP Bệnh viện Yersin?

✓ Trả lời: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

[ad_2]