Công Ty CP Bất Động Sản Phú Khánh

[ad_1]

Công Ty CP Bất Động Sản Phú Khánh

Tiếng Anh:

Phu Khanh Real Estate Joint Stock Company

Cong Ty CP Bat Dong San Phu Khanh
Mã Số Thuế: 4201920653
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 44D Yết Kiêu, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 21-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Phục Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty CP Bất Động Sản Phú Khánh

Mã số thuế của Công Ty CP Bất Động Sản Phú Khánh?

✓ Trả lời: 4201920653

Số điện thoại liên hệ Công Ty CP Bất Động Sản Phú Khánh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty CP Bất Động Sản Phú Khánh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty CP Bất Động Sản Phú Khánh?

✓ Trả lời: 44D Yết Kiêu, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty CP Bất Động Sản Phú Khánh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Công Phục Linh

Ngành nghề chính của Công Ty CP Bất Động Sản Phú Khánh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]