Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – CN Khánh Hòa (Thuế TN nộp hộ đại lý)

[ad_1]

Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – CN Khánh Hòa (Thuế TN nộp hộ đại lý)

Tiếng Anh:

ABIC Khánh Hòa

Cong ty CP Bao hiem Ngan hang Nong nghiep – CN Khanh Hoa (Thue TN nop ho dai ly)
Mã Số Thuế: 4200772466
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 66 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-06-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 12
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Tuấn
Ngành nghề chính: Bảo hiểm phi nhân thọ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – CN Khánh Hòa (Thuế TN nộp hộ đại lý)

Mã số thuế của Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – CN Khánh Hòa (Thuế TN nộp hộ đại lý)?

✓ Trả lời: 4200772466

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – CN Khánh Hòa (Thuế TN nộp hộ đại lý)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – CN Khánh Hòa (Thuế TN nộp hộ đại lý) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – CN Khánh Hòa (Thuế TN nộp hộ đại lý)?

✓ Trả lời: 66 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – CN Khánh Hòa (Thuế TN nộp hộ đại lý) là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Viết Tuấn

Ngành nghề chính của Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – CN Khánh Hòa (Thuế TN nộp hộ đại lý)?

✓ Trả lời: Bảo hiểm phi nhân thọ khác

[ad_2]