Công Ty CP An Việt

[ad_1]

Công Ty CP An Việt

Cong Ty CP An Viet
Mã Số Thuế: 4200856250
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 47 Mạc Đỉnh Chi, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Việt Nguyễn Hà Việt
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty CP An Việt

Mã số thuế của Công Ty CP An Việt?

✓ Trả lời: 4200856250

Số điện thoại liên hệ Công Ty CP An Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty CP An Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty CP An Việt?

✓ Trả lời: 47 Mạc Đỉnh Chi, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty CP An Việt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hà Việt Nguyễn Hà Việt

Ngành nghề chính của Công Ty CP An Việt?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]