Công ty cổ phần vật tư Khánh Hòa (nộp tiền thuê đât)

[ad_1]

Công ty cổ phần vật tư Khánh Hòa (nộp tiền thuê đât)

Cong ty co phan vat tu Khanh Hoa (nop tien thue dat)
Mã Số Thuế: 4200447466-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 07 Hoàng Hoa Thám – Phường Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2001
Tổng số nhân viên trong công ty: 28
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thường Nguyễn Văn Thường
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty cổ phần vật tư Khánh Hòa (nộp tiền thuê đât)

Mã số thuế của Công ty cổ phần vật tư Khánh Hòa (nộp tiền thuê đât)?

✓ Trả lời: 4200447466-001

Số điện thoại liên hệ Công ty cổ phần vật tư Khánh Hòa (nộp tiền thuê đât)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần vật tư Khánh Hòa (nộp tiền thuê đât) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần vật tư Khánh Hòa (nộp tiền thuê đât)?

✓ Trả lời: 07 Hoàng Hoa Thám – Phường Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty cổ phần vật tư Khánh Hòa (nộp tiền thuê đât) là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thường Nguyễn Văn Thường

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần vật tư Khánh Hòa (nộp tiền thuê đât)?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]