Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27

Tiếng Anh:

T27

Cong Ty Co Phan Tu Van T27
Mã Số Thuế: 4200663650
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 26A Lý Tự Trọng – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-10-2006
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-11-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Phong Đỗ Văn Phong
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27?

✓ Trả lời: 4200663650

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27?

✓ Trả lời: 26A Lý Tự Trọng – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27 là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Văn Phong Đỗ Văn Phong

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]