Công Ty Cổ Phần Tscc Việt Nam

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Tscc Việt Nam

Tiếng Anh:

Tscc Vietnam Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Tscc Viet Nam
Mã Số Thuế: 4201922795
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 34/2A Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Mỹ Thơ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Tscc Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tscc Việt Nam?

✓ Trả lời: 4201922795

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Tscc Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tscc Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tscc Việt Nam?

✓ Trả lời: 34/2A Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Tscc Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thụy Mỹ Thơ

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Tscc Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]