Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xnk Và Dịch Vụ T&a Group

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xnk Và Dịch Vụ T&a Group

Tiếng Anh:

T&A GROUP TRADE XNK AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Xnk Va Dich Vu T&a Group
Mã Số Thuế: 4201948754
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1180 Đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thiện
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xnk Và Dịch Vụ T&a Group

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xnk Và Dịch Vụ T&a Group?

✓ Trả lời: 4201948754

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xnk Và Dịch Vụ T&a Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xnk Và Dịch Vụ T&a Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xnk Và Dịch Vụ T&a Group?

✓ Trả lời: 1180 Đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xnk Và Dịch Vụ T&a Group là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Thiện

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xnk Và Dịch Vụ T&a Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]