Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Hải Golden

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Hải Golden

Tiếng Anh:

HOANG HAI GOLDEN TRADE AND TOURISM SERVICES CORPORATION

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Dich Vu Du Lich Hoang Hai Golden
Mã Số Thuế: 4201948546
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÔNG ANH
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Hải Golden

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Hải Golden?

✓ Trả lời: 4201948546

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Hải Golden?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Hải Golden chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Hải Golden?

✓ Trả lời: 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Hải Golden là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN ĐÔNG ANH

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Hải Golden?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]