Công Ty Cổ Phần Thương Mại Up1

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Up1

Tiếng Anh:

Up1 Trading Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Up1
Mã Số Thuế: 4201925789
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 11, Số 42 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Hồ Kiều Nga
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thương Mại Up1

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Up1?

✓ Trả lời: 4201925789

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Up1?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Up1 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Up1?

✓ Trả lời: Tầng 11, Số 42 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Up1 là ai?

✓ Trả lời: Hồ Kiều Nga

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Up1?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]